Tips Istiqomah Ibadah dan Amal

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: Rabb kami ialah Allahkemudian merekaistiqamahpada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. (QS. Fushilat[41]: 30).

Suatu ketika Sufyan bin Abdullahmenghadap kepada Rasulullahsawdan bertanya, Ya Rasulullah, sampaikan padaku satu perkara saja yang bisa aku bawa hingga mati sebagai pegangan hidupku.Kemudian Rasulullah menjawab, Katakanlah: Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah engkau dalam itu.(HR. at-Tirmidzi).

Yang dimaksud dengan istiqamah di sini terdapat tiga pendapat di kalangan ahlitafsir:

 1. Istiqamah di atas tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakr ash-Shidiq dan Mujahid.
 2. Istiqamah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-Hasan dan Qotadah.
 3. Istiqamah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput, sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah dan as-Sudi.

Bukti-bukti perbuatan istiqamah dapat terlihat dari air yang sangat lembut dapat melobangi batu yang keras, anak kecil dapat berjalan (walau dengan jatuh bangun), penghafal quran, dan karya-karya manusia.

Komitmen dalam hidup itu ada empat, yaitu:

 1. Emotional commitmen (komitmen tergantung situasi kondisi, dapat berubah setiap saat).
 2. Political commitmen (komitmen tergantung kepentingan dan dapat berubah).
 3. Intelectual commitmen (komitmen berdasarkan pengetahuan, cenderung tidak berubah).
 4. Spiritual commitmen (komitmen berdasarkan keyakinan hati, kuat dan kokoh, istiqomah).

Ibadah

Bila ibadah tidak istiqomah maka keyakinan kepada janji dan jaminan Allah cenderung melemah. Tidak mendapatkan makna dalam beribadah, dan tidak meraih manfaat dalam beribadah.

Pengembangan Diri

Bila langkah meraih ilmu, belajar, perluasan wawasan tidak dilakukan dengan istiqomah, cenderung jadi kurang percaya diri, karir dan prestasi tidak dapat diraih.

Kesehatan

Berobat bila tidak istiqomah berakibat kesembuhan hanya impian, minum jamu/madu/vitamin tidak istiqamah berdampak sangat kecil. Olahraga bila tidak istiqamah, tidak ada peningkatan dalam kesehatan dan kebugaran.Allah swt menjanjikan balasan yang besar kepada orang-orang yang istiqomah. Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-Ahqaf:13-14).
Jalan mendatangkan pertolongan Allah SWT
Merupakan ciri mendasar orang mukmin.
Merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah swt. 

Dalam sebuah hadits digambarkan : Dari Aisyah radhiyallahu anha-, beliau mengatakan bahwa Rasulullahshallallahu alaihi wa sallambersabda,Amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya.(HR. Muslim)

Berprestasi dalam hidup
Meraih apa yang dimimpikan
Manfaat bagi ummat

Ciri Hamba Allah Miliki Sifat Istiqomah

 • Konsisten dalam memgang teguh aqidah tauhid
 • Konsisten dalam menjalankan ibadah
 • Konsisten dalam menjalankan syariat agama (perintah dan larangan Allah SWT)
 • Konsisten dalam bekerja dan berkarya (semangat dan ikhlas karena Allah swt)
 • Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan

Tips Istiqomah
 • Membuat tujuan hidup jelas (Big Project)
 • Hujamkan hujamkan tekad dalam hati (Komitmen)
 • Yakin jaminan dari Allah Swt bila istiqomah
 • Yakin dengan semua yang terjadi atas izin Allah Swt
 • Terue menerus meningkatkan pengetahuan dan wawasan (tentang istiqomah)
 • Tentukan amal apa yang akan istiqomah (Qiyamullail, shalat witir, shalat qobla subuh, shalat dhuha, sedekah, baca quran, dzikir, berpakaian syari, berakhlaq sesuai sunah, menuntut ilmu, dll)
 • Step by step dalam beramal
 • Sertai setiap amal dengan sabar dan syukur
 • Bergaul dengan yang bertujuan amal yang sama
 • Berdoa agar mejadi ahli amal istiqomah
'Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi Ala Diinik'Artinya: Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.[HR.Tirmidzi]

'Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi Ala Ta'atik'Artinya: Wahai Dzat yg membolak-balikan hati teguhkanlah hatiku diatas ketaatan kepadamu[HR. Muslim]

'Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa Alaa Tho'atika'Artinya: Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. (HR. Muslim)

'Rabbabaa Laa Tuzigh Quluubanaa Bada Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab'Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).(QS. Ali Imran: 7)

1 Comments:

tipsnya berguna sekali , makasih ya insyaalloh akan diamalkan :)

Reply